Om Sustainable Innovation

Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust) är ett nationellt centrum för energieffektivisering och hållbarhet med syftet att bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv på området. Sustainable Innovation ägs av Föreningen för Energieffektivisering (Effekt). Effekt är en ideell förening vars ändamål är att äga aktier i Sustainable Innovation samt främja Sustainable Innovations verksamhet.

Sustainable Innovation är ett centrum och en mötesplats för energieffektivisering och hållbarhet. Företaget driver stora demonstrationsprojekt, uppmuntrar innovationer och nyföretagande, bedriver informationsspridning och kunskapsutveckling.

Finansiering av verksamheten

Sustainable Innovation finansierar sin verksamhet dels genom serviceavgifter från medlemmarna i Effekt, dels genom finansiering från projektdeltagarna och även genom projektbidrag från Energimyndigheten, Vinnova, EU och andra liknande finansiärer.

Sustainable Innovation arbetar långsiktigt

Genom strategisk rekrytering och nätverkande säkerställer Sust hög kompetens och goda resultat. Företaget bygger en långsiktig verksamhet och ett starkt varumärke genom framgångsrik projektverksamhet, innovationsarbete, nätverkande och kommunikation.