Renare

Att gå eller cykla är naturligtvis de transportsätt som påverkar miljön minst men elcykeln kommer inte långt efter. Den är ett bra alternativ till både bil och kollektivtrafik för sträckor som är för långa för vanlig cykling. Snittsträckan för stockholmare som cyklar vanlig cykel till jobbet är sju kilometer. Med elcykel klarar du pendlingsavstånd enkel väg på 15-20 kilometer, något som de flesta inte är beredda att göra dagligdags på vanlig cykel.

Genom att ta elcykeln i stället för bilen bidrar du till en utsläpps- och bullerfri närmiljö. Du hjälper till att minska trängseln i infartstrafiken, utsläppen av CO2 och skadliga partiklar. Dessutom går elcykeln bra att använda på vintern vilket minskar utsläppen året runt.

Du kan cykla elcykel i ett helt år, till och från arbetet, med mindre miljöpåverkan än vad en bil orsakar under en dag. Ställer du bilen och tar elcykeln istället sparar du över 1 ton CO2 per år om du cyklar 15 kilometer till arbetet året runt.

I Stockholm är 80 procent av alla arbetsresor kortare än en mil. Sträckor på upp till 15 kilometer går ofta snabbare eller lika snabbt med elcykel jämfört med bil eller kollektivtrafik.