Beräkningar

Du kan köra elcykel i ett helt år till och från ditt arbete med mindre miljöpåverkan än vad en bil orsakar under en dag. Ställer du bilen och tar elcykeln istället under ett år vid 30 kilometers körning per dag så sparar du över 1 ton CO2 per år.

Siffrorna från youtube-filmen är räknat på:

Elcykel
parkering: 0 kr
bränsle: 0,18 kr (laddning av batteri)
trängselskatt: 0 kr

Bil
parkering: 90 kr
bränsle: 32 kr
trängselskatt: 40 kr

Värdeminskning, service, besiktning etc. är ej medräknat för varken bil eller elcykel

Bränsle är beräknat på genomsnitt 1,5 mil enkel väg för arbetspendling (tur/retur 3 mil)

Beräkningar för utsläpp

Siffrorna uppe i högra hörnet genereras utifrån den data som kommer in från alla som använder Elcykelkorts-appen. Beräkningen bygger på antagandet att alla alltid använder appen när de elcyklar.

Sustainable Innovation genomförde mätningar av bilars utsläpp i Stockholms infartstrafik under den sista veckan i mars 2013. Om du kör elcykel orsakar det 0,6 gram CO2/km medan bilen orsakar 173 gram CO2/km. Mätningarna har gjorts på mindre familjebilar i sin senaste version under en veckas normal körning. Dessa bilar är mycket energisnåla jämfört med snittet av den vagnpark som idag rullar i Sverige.

Mätningarna är gjorda under normal körning i infartstrafiken (15 km från city) samt andra kortare resor motsvarande normala veckobehov. Resultatet visade utsläpp på 192 gram CO2/km för bensin och 154 gram CO2/km för diesel. En elcykel visar att motsvarande körning ger utsläpp på 0,6 gram CO2/km, orsakat av laddningen av batteriet. Elen är räknad på nordisk elmix. CO2-utsläpp för bilen är beräknad på snittet mellan bensin- och dieselbil.

Bränsleförbrukningen för bensinbilen under mätperioden var i genomsnitt 0,82 liter/mil och för dieselbilen 0,63 liter/mil. Vid 30 km köring per dag innebär det en årlig kostnad på ca 7 800 kr/år för bensin och 5 900 kr/år för diesel i enbart bränsle. Till detta kommer trängselavgifter på ca 7 900 kr/år i Stockholm och 5 900 kr/år i Göteborg. Detta innebär en årlig kostnad på 12 000 – 15 500 kr. Till detta kommer även kapitalkostnader eller leasingavgifter, försäkring, service och parkering.

Enbart trängselavgifter och bränslekostnader under ett år motsvarar hela kostnaden för en elcykel.