Om projektet

Elcykelkortet ingår i projektet Lätta Elfordon. Projektets huvudsakliga syfte är att minska utsläpp och trängsel i rusningstrafiken i framförallt storstadsregionerna Stockholm och Göteborg men även i övriga landet. Projektet lätta elfordon omfattar elcyklar, elmopeder och elskotrar.

Målet är att minska antalet dagliga bilresor i rusningstrafik i storstadsregionerna genom att visa på lätta elfordon som ett smart transportalternativ. I projektet ingår 1 000 elcyklar och 100 elmopeder/elskotrar som utvärderas ur aspekterna minskade koldioxidutsläpp, fossil bränsleförbrukning och hur mycket trängseln i infartstrafiken på sikt kan påverkas.

Testpersoner laddar ner appen Elcykelkortet som anonymt mäter de dagliga cykelsträckorna. Cykeldata från alla testpersoner sammanställs och utvärderas utifrån faktorer som utsläpp och trängsel.

Projektet leds av Sustainable Innovation med stöd av Energimyndigheten. Vattenfall är energipartner och projektet är ett samarbete mellan KTH, Folksam, Riksbyggen, JM, Sportson, KGK Motor, ZET Electric, EcoRide, Vattenfall och Trafikutredningsbyrån.

Projektet startade i slutet av 2012 och pågår fram till slutet av 2015.