Säkerhet

Kunskapen om trafiksäkerheten för cyklister har under senare år kommit långt genom studier av data från sjukhus och försäkringsbolag. Genom att känna till fakta och vara observant i trafiken förebygger du många olyckor. Här redovisar vi fakta, konkreta tips och saker som är bra att vara uppmärksam på.

Fakta:

Tips och rekommendationer:

När det är mörkt, regn och rusk, se till att du syns väl i trafiken med hjälp av bra lysen och reflexer och ha vinterdäck om det är halt på vägarna!

Det finns ingen separat redovisning för elcyklar eller uppgifter som tyder på särskilda typer av risker med elcykel. Dock är snitthastigheten högre vilket man måste ta hänsyn till.