Varför elcykla?

Det finns många goda skäl att elcykla. Här är ett urval av kommentarer från elcyklister blandat med nyttan elcykling gör för klimat, trängsel och buller.